НАША ЦЕЛ

Ние им помагаме на младите луѓе да прераснат во активни граѓани со тоа што ги обучуваме како Лидери на популарно мислење (POL), им нудиме мобилна апликација и напредна платформа за електронско младинско учество.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ| СЛЕДЕТЕ НЕ

Поддршката на Европската комисија за производството на оваа веб-локација не претставува одобрување на содржината што ги одразува само гледиштата на авторите и Комисијата не може да биде одговорна за каква било употреба што може да се направи на информациите содржани во неа.