НАШАТА ЦЕЛ

Помагаме на младите хора да станат активни граждани, обучавайки ги като Лидери на популярното мнение (POL) и им предлагаме обогатена платформа за електронно участие и мобилно приложение..

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС | СЛЕДЕТЕ НИ

Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява одобрение на съдържанието, което отразява единствено възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в него информация.